Kalite Politikası

Kalite Politikası

    * Yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere kayıtsız şartsız uymak,

    * Şirketi bütün çalışanları ve bütün yönetim kadrosuyla takım yapmak,

    * Teknolojik gelişmelere süratle ayak uydurmak ,

    * Dayanıklı malzeme ve kalıcı işçiliği düşük maliyetle alınamayacağını unutmamak,

    * Personeli uygulamalı eğitmek ve yetişen personelin sürekliliğini sağlamak,

    * Şirketin menfaatlerinin, müşterinin memnuniyetinin sonucu olduğunun bilincinde olmak,

    * Müşteri odaklı kalite yönetim sistemimizden ödün vermemek ve iyileştirilmesini sağlamak,

    * Hedeflerimize ulaşmamızı etkileyen iç ve dış konuları analiz ederek sistemsel risklere proaktif yaklaşmak ve

      fırsatları değerlendirmek,

    * Uluslararası standartları takip etmek ve yapılan işlerde standartlardan hiçbir koşulda ödün vermemek,

    * Değişen pazar ve müşteri ihtiyaçlarına duyarlı, önerilere açık, hızlı ve hatasız olmak,

    * İş hacmini büyüterek Türkiye’de edinilmiş tecrübe ve birikimlerle, yurtdışı işler yaparak ülke ekonomisine katkı 

      sağlamak,

    * Sosyal sorumluluk bilincinde, ihtiyaç sahiplerine imkan yaratmak,

    * Faaliyetlerimiz sırasında ilgili tarafların şartlarını gerçekleştirirken beklentilerini de değerlendirerek memnuniyeti 

      en üst düzeyde sağlamaktır.

    * Ticari ahlak ve toplumsal değerleri işten öne çıkartmak,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

    * Faaliyetlerimizi yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara            uymak,

    * İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak,

    * Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmak,

    * İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve mevcut 

      sistemin sürekli iyileşmesini sağlamak,

    * Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranlarını düzenli olarak değerlendirerek ve etkin risk değerlendirmeler ile iş   

      kazası ve meslek hastalıklarının gerçekleşmesini önlemek,

    * İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve 

      paydaşlarının katılımını sağlamak,

    * İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız  tedarikçi firmaların 

      çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmek,

    * Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğin                    artırmak,

    * Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve diğer gerekliliklere uymak.

İLETİŞİM

  • Kızılırmak mah. Ufuk Üni. cad. Arma Kule No:11B / 23
    Çankaya, Ankara

  • +90 312 504 47 47
  • +90 312 504 47 47

  • info@yde.com.tr